fbpx

Paslanmaz Boru Bağlantı Elemanları

paslanmazborubaglantı

Bu yazımızda paslanmaz çelik boru hatlarının olmazsa olmazlarından paslanmaz boru bağlantı elemanları konusundan bahsedeceğiz.  İmalat yöntemleri, kullanıldıkları alan ve kullanım kolaylıkları gibi birçok özelliklerinden detaylıca bahsederek paslanmaz boru bağlantı elemanları hakkında olabildiğince detaylı bilgiler vermeye çalışacağız.

Paslanmaz Boru Bağlantı Elemanı Nedir?

Yazımıza genel olarak paslanmaz boru bağlantı elemanları nedir sorusuna yanıt arayarak başlayabiliriz.

Paslanmaz boru bağlantı elemanları isminden de anlaşılacağı üzere paslanmaz boruları çeşitli yöntemler ile birbirine bağlayan, yön veren ve akışı debisini ayarlamak gibi görevleri olan parçalardır. Paslanmaz bağlantı elemanları genellikle 2 farklı çeşit bağlantı türü kullanmaktadırlar. Bu bağlantı türleri dişli ve kaynaklı bağlantılardır.

Paslanmaz boru bağlantı elemanları 4 ana başlık altında incelenebilir.

Bu başlıklar sırasıyla;

  1. Dişli bağlantı elemanları,
  2. Kaynaklı bağlantı elemanları,
  3. Flanşlar
  4. Vanalar

paslanmazbaglantielemani

Dişli Bağlantı Elemanları

Dişli bağlantı elemanları adında anlaşılacağı gibi birbirlerine ya da boru hattına üzerilerinde bulunan metrik ya da whitworth standartlarına göre BSP-BSPT ya da NPT normlarına göre çekilmiş dişler sayesinde kenetlenen bağlantı elemanlarıdır. Genellikle 2” ölçüsüne kadar ve düşük basınç değerlerinde kullanılan bağlantı türüdür. Dişli bağlantı elemanlarından kısaca bahsetmek gerekirse;

Manşon

Paslanmaz manşonlar dişli bağlantı elemanlarını arasında en çok kullanılan bağlantı elemanıdır. Belirli uzunluklarda kesilen boru parçalarının içlerine diş çekilmesi ile üretilen bağlantı elemanlarıdır. Genellikle kazan giriş çıkışlarında kullanılır. Manşonlar sayesinde erkek olarak gelen boru hatları dişiye dönüştürülebilmektedir.

paslanmazboru-baglanti-elemani

Tek Taraflı Nipel

Paslanmaz tek taraflı nipeller manşonlardan sonra tüketimi en fazla olan paslanmaz dişli bağlantı elemanıdır. Tek taraflı nipeller dişli olarak devam eden hatların borulara ya da kazan gibi ekipmanlara kaynak ile bağlanabilmesine olanak veren elemanlardır. Tek taraflı nipeller standarda uygun olarak kesilen boruların dış yüzeylerinde belli bir noktaya kadar diş açılmasıyla imal edilen ürünlerdir. Tek taraflı nipeller bir tarafının kaynaklı bir tarafının dişli olması sayesinde dişli hatların kaynak ile bağlanabilmesine olanak sağlamaktadır.

 

Çift Taraflı Nipel

Paslanmaz çift taraflı nipeller her iki tarafında da dıştan diş bulunan bağlantı elemanlarıdır. Çift taraflı nipeller de belirli ölçülerde kesilen boru parçalarına diş açılması yöntemi ile imal edilmektedir. Çift taraflı nipeller görev ve kullanım olarak hex nipeller ile aynı işleve sahiptirler. hex nipeller altı köşe anahtar ağzına sahipken çift taraflı nipellerin ortası boru şeklindedir. Çift taraflı nipeller genellikle dişi olarak gelen hattı erkeğe çevirerek vana gibi bağlantı elemanlarının hatta bağlanmasına olanak sağlarlar.

paslanmazdislifittings paslanmazdislidirsek

Hex Nipel

Paslanmaz hex nipeller genellikle rekor ile vana arasında ya da vana gibi elemanların hatta bağlanılmasında kullanılan iki tarafı da dişli olan bağlantı elemanlarıdır. Paslanmaz hex nipeller şuana kadar anlattığımız paslanmaz bağlantı elemanlarından farklı olarak döküm yöntemi ile imal edilmektedir. Eriyik haldeki paslanmaz çelik cevheri hex nipel formundaki kalıplara dökülerek hex nipeller imal edilir. Fakat kalıptan çıkan hex nipeller dişleri açılabilmesi için ikinci bir işlem görmektedir.

hex nipel

 

Dişli Dirsek

Paslanmaz dişli dirsekler hatlarda 90° ya da 45° dönüşleri sağlayan bağlantı elemanlarıdır. Genellikle her iki tarafında içten dişli olarak kullanılsalar da kuyruklu dişli dirsek olarak anılan bir tarafı içten bir tarafı dıştan dişli dirseklerde kullanılmaktadır. Dişli dirsekler döküm yöntemi kullanılarak imal edilmektedirler. Paslanmaz çelik hatlarda hemen her yerde kullanılabilmektedirler.

 

Banner

 

Dişli Tee

Paslanmaz dişli teeler paslanmaz çelik hatlarında hattı dallandırmak için kullanılan bağlantı elemanıdır. Adından da anlaşılacağı üzere “T” harfi şeklinde olan ürünledir. Üç yolu bulunan paslanmaz teeler iç dişli şekilde kullanılmaktadırlar. Paslanmaz çelik teeler döküm yöntemi kullanılarak paslanmaz çelik cevherden dökülerek imal edilmektedirler. Teeler paslanmaz çelik hatlarını yönlendirmek ve hatta ekstra yollar eklemek için kullanılırlar.

Dişli tee

Dişli Konik Rekor

Paslanmaz çelik dişli rekorlar paslanmaz çelik hatların kolay ve hızlı bir şekilde sökülebilmesine olanak sağlayan dişli bağlantı elemanlarıdır. 3 parçadan oluşan dişli rekorlar hatların herhangi bir kesme işlemi olmaksızın ayrılmasına olanak sağlamaktadır. Rekorlar hatların temizlenmesi ve hatta yaşanabilecek soruna kolayca müdahaleye olanak sağlaması açısından önemli ürünlerdir. Paslanmaz çelik dişli rekorlarda döküm yöntemi kullanılarak üretilen bağlantı elemanlarındandır. Paslanmaz çelik rekorlar genellikle hatlarda vana ekipmanından sonra kullanılmaktadır.

paslanmazfittings

Dişli Redüksiyon

Paslanmaz dişli redüksiyonlar bir başka isimle hex bushingler dişli olarak devam eden hatlarda hattın çapını büyütmek ya da küçültmek için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Dişli redüksiyonlar hattın çapında sağladıkları değişim ile hattın basıncının ayarlanmasında da etkin rol oynarlar. Paslanmaz hex bushingler de döküm yöntemiyle üretilen paslanmaz malzemelerdendir.

dişli redüksiyon2dişli redüksiyon

 

Dişli Hortum Ucu

Paslanmaz hortum uçları paslanmaz çelik hatlarda bir sıvının hortumlar aracılığı ile aktarılabilmesine olanak sağlayan ekipmanlardır. Paslanmaz hortum uçları ayrıca kazan çıkışlarında vanalardan sonra kullanılarak boşaltım sırasında sıvının düzenli bir şekilde akışını sağlama amacıyla da kullanılmaktadır. Paslanmaz hortum uçları da döküm yöntemiyle üretilmektedir.

paslanmazborubaglantielemani paslanmazdislibağlati

Dişli Kör Tapa

Paslanmaz dişli kör tapalar dişli olarak devam eden hatları sonlandırmak için kullanılan elemanlardır. Paslanmaz dişli kör tapalar iç dişli kör tapa ve dış dişli kör tapa olarak ikiye ayrılırlar. Her ikisi de aynı işlevi görse de biri dişi hatları diğeriyse erkek olarak ilerleyen hatları sonlandırmakta kullanılmaktadır. Paslanmaz kör tapalar da diğer pek çok dişli fittings gibi döküm yöntemi ile üretilmektedir.

paslanmaz-iç-dişli-kör-tapa

Yukarıda genel olarak paslanmaz dişli fittingslerden bahsettik. Peki, genel olarak bahsettğimiz bu fittingslerin kullanımlarının ne gibi avantajları vardır.

İlk olarak kullanımı oldukça basit ve pratik olan dişli fittingsler herhangi bir ustalık gerektirmeksizin kolayca birleştirilebilmektedir. Kolay birleştirilmesinin yanı sıra birleştirme esnasında ekstra kaynak vs. gibi bir işlem gerektirmemesi zaman açısından oldukça tasarruflu olmalarına olanak vermektedir. Ayrıca kolayca birleştirilip sökülmesi temizlik bakım gibi ikincil işlemlerin kolay ve düşük maliyetlerle yapılabilmesine olanak vermektedir.

Kaynaklı Bağlantı Elemanları

Paslanmaz çelik kaynaklı bağlantı elemanları kaynak yöntemi kullanılarak birbirine bağlanan bağlantı elemanlarına verilen isimdir. Kaynaklı bağlantı elemanları genel olarak dişli bağlantılara oranla daha yüksek basınçlı ortamlarda kullanılan elemanlardır. Kaynaklı bağlantı elemanlarından kısaca bahsetmek gerekirse;

Kaynaklı Dirsek

Paslanmaz çekik kaynaklı dirsekler bir başka isimle paslanmaz patent dirsekler hatlarda dönüşleri sağlamak için kullanılan kaynaklı bağlantı elemanıdır. Kaynaklı dirsekler kısa parçalar halinde kesilmiş boruların özel presler kullanılarak şekillendirilmesi akabinde yine dirsekler için özel tasarlanmış tornalarda ağızları düzeltilmek suretiyle imal edilmektedirler. Paslanmaz dirsekler kaynaklı bağlantı elemanları arasında en çok kullanılan ekipmanlardandır. Akışı yönlendirmek için kullanılan paslanmaz patent dirsekler genellikle 2mm,3mm gibi kalınlıklarda kullanılmaktadır.

kaynaklibaglanti

Kaynaklı Tee

Paslanmaz kaynaklı teeler paslanmaz hatlarında tıpkı dişli teeler gibi hattın dallandırılması için kullanılan kaynaklı bağlantılı elemanlardır. Kaynaklı teeler hattın birçok farklı yola ayrılmasını sağlayarak hatta farklı kazan karıştırıcı vb. makinaların bağlanmasına olanak sağlamaktadırlar. Paslanmaz teelerde kısa şekilde kesilmiş boruların özel hidrolik preslerle şekillendirilmesi ve tornalarda uç kısımlarının düzeltilmesi işlemlerinden geçirilerek imal edilmektedir. Paslanmaz teeler genellikle 2mm 3mm gibi kalınlıklarda kullanımlarının yanı sıra sch10 normu ile de piyasamızda kullanılmaktadır.

kaynaklı tee

Kaynaklı Redüksiyon

Kaynaklı redüksiyonlar kaynaklı bağlantı yöntemi ile devam eden hatlarda hattın çapını düşürmek ya da yükseltmek amacıyla kullanılan huni şeklinde bağlantı elemanlarıdır. Kaynaklı redüksiyonlar kendi aralarında konsantrik ve eksantrik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Konsantrik redüksiyonlar her iki taraftan da belli bir açı ile tam bir huni şeklinde daralmaktadır. Eksantrik redüksiyonlar ise bir tarafını düz kalırken diğer tarafın belli bir açı ile daraldığı ürünlerdir. Redüksiyonlarda çeşitli boylarda kesilmiş boru parçalarının presler ve kalıplar yardımı ile form verilmesiyle imal edilir. Kaynaklı redüksiyonlar bazı yerlerde sadece çap değiştirmek değil basıncı yükseltmek ya da düşürmek amacıyla da kullanılmaktadır.

disli_reduksiyonlareksantrik-redüksiyon

Kaynaklı Konik Rekor

Kaynaklı konik rekorlar kaynaklı hatlarda pratik şekilde hattı ayırabilmeye yarayan elemanlardır. Kaynaklı konik rekorlarda konik sıkma sayesinde sızdırmazlık sağlanmaktadır. Kaynaklı konik rekorlarda dişli rekorlar gibi hattın kolayca ayrılabilmesine temizlik ve bakım yapılabilmesine olanak sağlayan elemanlardır. Fakat dişli rekorlarda olduğu gibi dişli bağlantı ile bağlanmadıkları için değişim yapılması durumunda kesim yapılarak parça değişikliği yapılabilmektedir. Kaynaklı konik rekorlar mum kalıplar kullanılarak yapılan döküm işlemi ile imal edilmektedir.

Ay Anahtarlı Rekor

Paslanmaz ay anahtarlı rekorlar adından da belli olacağı üzere ay anahtarı adı verilen özel bir anahtar ile kullanılmaktadır. Ay anahtarlı rekorlar gıda sanayisinde kullanılan rekorlardır. Kullanımlarını büyük çoğunluğu paslanmaz çelikten imal edilen gıda hatları üzerindedir. Paslanmaz çelik ay anahtarlı rekorlar diğer rekorlardan farklı olarak konik sıkmaya sahip değildir. Bu nedenle sızdırmazlığı sağlayabilmek adına conta kullanılmaktadır. Ay anahtarlı rekorlar da diğer rekorlar gibi hattın pratik ve çabuk bir şekilde sökülüp müdahale edilmesine olanak sağlamaktadırlar. Üretim işlemleri de tıpkı diğer rekorlarda olduğu gibi döküm yöntemiyledir. Paslanmaz çelik ay anahtarlı rekorlar diğer rekor tiplerine oranla daha niş alanlarda kullanılmaktadır.

paslanmazferrule paslanmazayrekor

Kep

Paslanmaz çelik kepler birleştirilmesinde kaynak yönteminin kullanıldığı hatlarda kullanılan ve hattı sonlandırmaya yarayan paslanmaz çelik bağlantı elemanıdır. Paslanmaz çelik kepler hatları sonlandırmanın yanı sıra basınçlı kap yapımında da kullanılmaktadır. Basınçlı kaplar olarak kullanılan tüplerin baş ve sonunda da kepler kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik kepler bir başka isimle paslanmaz çelik bombeler saclardan belirli çaplarda kesilen pulların pres ve kalıplar yordamı ile şekillendirilmesi ile imal edilmektedir. presten çıkan ürünler eteklerindeki dalgalanmanın düzeltilip son şeklinin verilmesi için tornalara bağlanılarak kullanıma hazır hale getirilir.

paslanmaz-kep

Yaka

Paslanmaz çelik yakalar genellikle flanşlar ile birlikte kullan paslanmaz boru bağlantı elemanlarıdır. Paslanmaz yakalar flanşlar ile birlikte kullanılarak flanşlar yerine boruya kaynak ile bağlanarak flanşların boru üzerinde serbest bir şekilde hareket etmesine olanak sağlamaktadır. Paslanmaz çelik yakalar paslanmaz çelik saclardan halka şeklinde kesilen parçaların pres ve kalıplar marifeti ile şekillendirilirler. Bu şekillendirme sonrası yakaların son şeklini alması için tornalama işlemi yapılmaktadır.

paslanmaz-yaka

Kelepçe

Paslanmaz boru kelepçeleri, paslanmaz boru hatlarının duvar gibi sabit alanlara bağlanarak hattın askıda tutulmasına olanak sağlayan paslanmaz boru bağlantı elemanıdır. Paslanmaz çelik kelepçeler saplı ya da sapsız şekilde kullanılabilmektedir. Paslanmaz kelepçelerde kep ve yakalar gibi presler yardımı ile saclardan imal edilmektedirler.

paslanmaz-kelepçe

Ferrule Set

Paslanmaz çelik ferruleler genellikle gıda hatlarında kullanılan ve paslanmaz çelik rekor görevi yapan boru bağlantı elemanlarıdır. İki yaka bir conta ve bir kelepçeden oluşan ferruleler ay anahtarlı rekorlar gibi gıda hatlarında tercih edilen bağlantı elemanlarındandır. Ferruleler de hatların pratik şekilde ayrılmasına olanak sağlayan elemanlardandır. Ferruleler dövme yöntemi ile imal edilen paslanmaz boru bağlantı elemanlarındandır.

Paslanmaz çelik kaynaklı bağlantı elemanlarından genel olarak bahsettik. Peki, paslanmaz çelik kaynaklı bağlantı elemanlarının kullanımlarının ne gibi avantajları vardır.

İlk ve en önemli avantajı basınçlı ortamlarda kaynak ile bağlanmaları nedeni ile sızdırmazlıklarının mükemmel olmasıdır. Bunun yanı sıra paslanmaz bağlantı elemanlarının kullanımı hattın dışarıdan gelecek darbelere karşı daha dayanıklı olmasına olanak sağlamaktadır.

Banner

Paslanmaz Boru Bağlantı Elemanları: Paslanmaz Flanşlar

Paslanmaz flanşlar boru hatlarında vida ve somunlar ile bağlantıya olanak sağlayan bağlantı elemanlarıdır. Paslanmaz çelik flanşlar da paslanmaz çelik kaynaklı fittings grubuna dahil olsa da pek çok çeşidinin olması nedeni ile farklı bir başlık altında incelemek anlaşılması açısından daha etkili olacaktır. Paslanmaz çelik flanşlar genellikle yüksek basıncın olduğu ortamlarda kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Çeşitlerinde bahsedecek olursak;

Düz Flanşlar

Paslanmaz çelik düz flanşlar paslanmaz çelik flanşların en çok kullanılan tipidir. Boru baş ve sonuna kaynatılarak kullanılan flanşlar aralarında kullanılan klingrik contalar sayesinde sızdırmazlık sağlamaktadır. Paslanmaz flanşlar birbirlerine cıvata ve somunlar yardımı ile bağlanmaktadır. Paslanmaz çelik flanşlar paslanmaz çelik kütüklerden dövülerek imal edilen paslanmaz boru bağlantı elamanlarındandır.

düz flanşdüz flanş

Serbest Flanşlar

Paslanmaz çelik serbest flaşlar düz flanşlara benzese de bağlantıları esnasında yakalar kullanılmaktadır. Borulara flanşlar yerine yakalar kaynatılmaktadır. Yakaların boruya kaynatılması ile flanşların boru üzerinde serbestçe hareket esmesi sağlanmaktadır. Karşılığı sabit olan yerlerde serbest flanşlar kullanılmaktadır. Serbest flanşların hareket edebilmesi sayesinde bağlantı için kullanılan vida deliklerinin birbirlerini karşılaması kolayca sağlanmaktadır. Paslanmaz çelik serbest flanşlar da dövme yöntemi ile imal edilmektedir.

Kaynak Boyunlu Flanş

Kaynak boyunlu flanşlar düz flanşlara nazaran daha yüksek basınçlı ortamlarda kullanılan bağlantı elemanlardır. Kaynak boynu olarak adlandırılan yer sayesinde borular ile alın alına kaynatılan flanşlar diğer taraflarında yine civatalar ve somunlar yardımı ile bağlanmaktadır. Genellikle makine çıkışları ya da vana bağlantıları gibi yerlerde kullanılmaktadırlar. Paslanmaz kaynak boyunlu flaşlarda dev şahmerdanlar kullanılarak paslanmaz çelik kütüklerinin dövülerek üretilen bağlantı parçalarıdır.

paslanmaz-kaynak-boyunlu-flanş

Kör Flanşlar

Paslanmaz çelik kör flanşlar flanşlı bağlantıların kullanıldığı hatlarda hattın sonlandırılmasını sağlayan paslanmaz boru bağlantı elemanıdır. Paslanmaz kör flanşlar diğer flanşların aksine herhangi bir kaynak işlemi görmezler. Hatlara karşılığında bulunan flanşlar aracılığı ile bağlanan kör flanşlar gerekli durumlarda pratik bir şekilde sökülerek hattın devamına olanak sağlamaktadırlar. Paslanmaz kör flanşlar da dövme yöntemi ile imal edilmektedir.

kör flanş

Dişli Flanşlar

Paslanmaz çelik dişli flanşlar boru hatlarına dişli bağlantı yöntemi ile bağlanan flanşlardır. Kaynak yönteminden başka bir yöntem ile bağlanan tek flanş türüdür. Bir taraf dişli bağlanırken diğer taraf yine civatalar yardımı ile bağlanmaktadır. Paslanmaz dişli flanşlar piyasamızda nadiren kullanılan bağlantı elemanlarından olduğundan genellikle kör flanşların göbeklerinin boşaltılarak diş açılması ile imal edilmektedir. Piyasamızda kullanım azlığı nedeniyle bu şekilde üretilseler de dişli flanşlar da dövme yöntemi kullanılarak üretilen paslanmaz boru ağlantı elemanlarındandır.

dişli flanşdişli flanş

Slip On Flanşlar

Slip on flanşlar basıncın yüksek olduğu hatlarda tercih edilen flanş tipidir. Kaynak boynuna benzer bir faturaya sahip olan slip on flanşlar bu fatura yüzeyi ile borular kaynatılır. Diğer tarafları tüm flanşlarda olduğu gibi civatalar ile bağlanmaktadır.  Slip on flanşlar piyasamızda genellikle LBS normunda kullanılmakta ve stoklanmaktadır. Slip on flanşlar da üretim yöntemi açısından diğer flanşlar ile aynı şekilde üretilmektedir.

düz flanşSlip on flanş

Baskılı Flanşlar

Baskılı flanşlar flanşlı bağlantının kullanılmak istediği fakat basıncın düşük olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. Bağlantı açısında diğer flanşlar gibi bir tarafi kaynak ile borulara bağlanırken diğer tarafı civatalar ile bir başka flanşa bağlanmaktadır. Baskılı flanşlar imalat yöntemi açısından diğer flanş tiplerinden ayrılmaktadırlar. Baskılı flanşlar belirli çaplarda kesilmiş pulların eşit kalıplar kullanılarak preslerde şekillendirilmesi ile üretilmektedirler.

paslanmaz-bakılı-flanş

Paslanmaz çelik flanş tiplerinden kısa kısa bahsettik. Peki, flanşlı bağlantıların kullanımı bizlere ne gibi avantajlar sağlamaktadır.

Flanşlı bağlantılar ilk olarak basınç altında mükemmel denilecek dayanımları sayesinde kullanıcılarına büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca bu denli yüksek basınca dayanıyor olsalar da istendiği zaman kolayca sökülebilir olmaları kullanıcılara temizlik ve bakım gibi konularda kolaylık sağlamakta ve bu sayede zaman tasarrufu sağlanmasına olanak vermektedir.

Paslanmaz Boru Bağlantı Elemanları: Paslanmaz Vanalar

Paslanmaz çelik vanalar hatlardaki akışı düzenlemek için kullanılan paslanmaz boru bağlantı elemanlarıdır. Birçok paslanmaz vana türü vardır. Bu vana türlerinden kısaca bahsetmek gerekirse;

Dişli Küresel Vanalar

Paslanmaz çelik dişli küresel vanalar vana çeşitleri arasında en çok tercih edilen bağlantı elemanıdır. Paslanmaz çelik küresel vanalar yüksek korozyon dayanımları sayesinde birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Hatlarda ki akışı açma kapama ya da azaltıp çoğaltmak için kullanılırlar. Paslanmaz çelik dişli küresel vanalar 2 parçalı ve 3 parçalı şekilde olabilirler. 3 parçalı küresel vanalar 2 parçalı küresel vanalara oranla basınç değerinin daha fazla olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. Paslanmaz dişli küresel vanalar parçalar halinde dökülerek imal edilirler. Mum kalıplara dökülen parçalar birleştirilmesi suretiyle dişli küresel vanalar elde edilmektedir.

Dişli Küresel Vanapaslanmaz-üç-yollu-vana

Flanşlı Küresel Vanalar

Paslanmaz çelik flanşlı vanalar flanşlı bağlantı ile ilerleyen hatlarda kullanılan vanalardır. İki flanş arasına bağlanılarak kullanılmaktadırlar. Flanşlı vanalar bağlanırken sızdırmazlık için contalar kullanılmaktadır. Flanşlı vanalarda dişli küresel vanalar gibi 2 ya da 3 parçalı şekilde olabilirler. Bu ayrım tıpkı dişli küresel vanalarda olduğu gibi basınç esaslı yapılmaktadır. Flanşlı vanalarda döküm yöntemi ile imal edilmektedir.

paslanmaz-vana

Kelebek Vanalar

Paslanmaz çelik kelebek vanalar vana göbeğinde bulunan yuvarlak şekilde klapeler ile akışı kesen ya da akış hızını düzenleyen bağlantı elemanlarıdır. Paslanmaz çelik kelebek vanalar piyasamızda genellikle komple paslanmaz çelik olarak kullanılsa da gövdenin pik döküm klapelerinin paslanmaz çelik olduğu tip lug ve wafer tip kelebek vanalarda bazı durumlarda kullanılmaktadır. Lug ve wafer tip kelebek vanalar iki flanş arasında kullanılırken komple paslanmaz olarak adlandırdığımız kelebek vanalar hatlara kaynak ile bağlanmaktadırlar. Komple paslanmaz kelebek vanalar gıda hatlarının olmazsa olmaz ürünleri arasındadır. Lug ve wafer tip vanalar döküm yöntemi ile yapılırken komple paslanmaz kelebek vanalar dövme yöntemi ile imal edilmektedir.

paslanmazvana paslanmazkelebekvana

Mini Küresel Vana

Paslanmaz mini küresel vanalar adından da belli olacağı üzere hareket alanının kısıtlı olduğu ortamlarda kullanılan ürünlerdir. Dişli küresel vanalar ile aynı işleve ve bağlantı türüne sahip mini vanalar alan sıkıntısı olan yerlerde tercih edilmektedirler. Mini vanalar paslanmaz altı köşe malzemelerden cnc makinaları kullanılarak imal edilmektedir.

mini-küresel-vana Mini-Kuresel-Vana

Çekvalfler

Paslanmaz çelik çekvalfler hatlarda ki geri akışı önlemek için kullanılan paslanmaz çelik bağlantı elemanlarıdır. Çekvalfler kullanım alanlarına göre çalpara, flanşlı, dik yaylı ve disko tip olabilirler. Paslanmaz çelik çekvalfler hatta bulunan akışkanın hattın durdurulması sonrası geri akmasını önlemek amacıyla kullanılmaktadırlar. Döküm yöntemi ile imal edilmektedirler.

paslanmaz-çekvalf

Filtreler

Paslanmaz çelik filtreler hatlarda bulunan akışkanda olması muhtemel tortu ya da pisliği ayırmak için kullanılan elemanlardır. Pislik tutucu olarak da adlandırılan filtreler dişli ve flanşlı tip olarak kullanılmaktadırlar. Döküm yönteminin üretim şekli olarak kullanıldığı pislik tutucularda gıda hatları için önemli bağlantı elemanlarındandır.

Yukarıda bahsettiğimiz paslanmaz çelik vanaların yanı sıra bıçaklı vana, şiber vana iğne vana gibi pek fazla kullanılmayan vana çeşitleri de mevcuttur.

Vana kullanımı hattaki akışın gerekli görüldüğü anlarda kesilebilmesine olanak sağladığı için oldukça önemlidir. Ayrıca hattın akış hızının belirlenebilmesi de vana kullanımının sağladığı önemli faydalardandır.

paslanmaz-boru-baglanti-elemani

Bu yazımızda paslanmaz boru bağlantı elemanları genel olarak ele almaya çalıştık. Pek çok farklı çeşidi bulunan ve pek çok farklı görevi olan paslanmaz fittingsleri belirli kıstaslar ile anlatarak paslanmaz boru bağlantı elemanları dendiğinde aklımıza gelebilecek sorulara yanıt bulmaya çalıştık. Daha detaylı bilgi alabilmek için diğer yazılarımızı inceleyebilir ya da iletişim kanallarımız aracılığıyla bizler ile iletişime geçebilirsiniz.

Paslanmaz Boru Bağlantı Elemanları” yazısında 3 düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 (212) 547 1901 Hemen Teklif Al